De IJsseldelta ligt in de gemeenten Kampen, Zwartewaterland, Zwolle en Noordoostpolder. In 2005 is het gebied aangewezen als Nationaal Landschap.

De IJsseldelta bestaat uit de polder Mastenbroek (met het dorpje Mastenbroek gelegen middenin de IJsseldelta), het Kampereiland, de Mandjeswaard, polder De Pieper en de boorden langs de IJssel. Het gebied is totaal 18,621 ha groot. De IJsseldelta ligt in het zuidoosten tegen het Nationaal Landschap de Veluwe aan.

In de IJsseldelta bevinden zich kreekruggen, rivierduinen, kolken, terpen en eilanden (zandplaten). Er liggen verschillende weteringen. Door het gebied lopen de riviertjes Ganzendiep en de Goot. In het westen wordt de IJsseldelta begrensd door de IJssel, in het oosten door het Zwarte Water, in het noorden door het Zwarte Meer en de Ramsgeul en in het zuiden door de stad Zwolle. De historische binnenstad van Kampen ligt in dit Nationaal Landschap.

De Mastenbroekerpolder is een van de oudste droogleggingen van Nederland en stamt al uit de 14e eeuw. Ook staat de oudste Nederlandse stenen zeewering, de Stenen Dijk, in dit gebied. Op Kampereiland bevindt zich een aantal karakteristieke en in Nederland unieke Kampereilandse terpboerderijen. Kenmerken d aan de Lage Hallenhuistype boerderijen zijn de karakteristieke hooibergen. In de Mastenbroekerpolder staan ook terpboerderijen, maar deze zijn van een ander type dan die op Kampereiland.